Uitleganimatie functiemix

In opdracht van het Ministerie van OCW, de VO-raad en de onderwijsvakbonden AOb, CNVO en FvOv maakten we een uitleganimatie voor alle schoolbesturen van het Voortgezet Onderwijs.